Destination Management Company (DMC)

Som DMC har vi lokal kunnskap og ressurser til å tilrettelegge og gjennomføre det komplette arrangement. Vi setter sammen arrangement med overnatting, bespisning og aktiviteter. Tar hånd om transport og annen logistikk. Vi er også behjelpelig med tilrettelegging om det skulle være et møte eller en konferanse som du trenger lokal assistanse til, og bidrar gjerne til å skape et faglig innhold om ønskelig.

Vi kjenner Trondheim og Trøndelag godt, og er sikre på at vi kan være med på å legge til rette for et godt arrangement / opphold i regionen.